Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Mattyon

Projekt adatok:

A kedvezményezett neve: Matty Község Önkormányzata
A projekt címe: Az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítése Mattyon
A szerződött támogatás összege: 53.601.771 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00081
A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2021. december 31.  

A PROJEKT TARTALMÁNAK ISMERTETÉSE:

Az épület külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése. Az épület hőtechnikai jellemzőinek javítása keretében a projekt során – a Felhívás 3.1.1-es fejezetének a) pontja értelmében – tervezünk utólagos hőszigetelést (külső határolószerkezetek szigetelése: 15 cm, lábazat 15 cm, födém 25 cm kőzetgyapot). annak érdekében, hogy az épület fenntarthatósága, hőtechnikai jellemzői javuljanak. E fejlesztés, a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelve, azokat figyelembe véve valósulna meg. E pont keretein belül tervezzük továbbá a külső nyílászárók cseréjét, korszerűsítését (Ajtók: 1,4, W/m2K, Ablakok: 1,15 W/m2K).

A fejlesztés keretében – a Felhívással összhangban – tervezünk még a 3.1.1-es fejezet d) pontja értelmében napelemek és tartóelemeik beszerzését és telepítését, 9 kW-os teljesítménnyel, az épület energiaigényeinek megfelelően, az energetikai számításokat alapul véve. A napelemes rendszer kiépítéséhez szükséges Háztartási Méretű Igénybejelentő a szolgáltató irányába megküldésre került. A napelemek célja, hogy hozzájáruljanak az épület fenntartási költségeinek csökkentéséhez, illetve az épület hosszú távon is fenntarthatóvá váljon. A gépészeti megújuló technológiák közül az ingatlan kihasználtságának és méretének leginkább megfelelő eszközt alkalmaztuk annak érdekében, hogy energetikai és költséghatékonysági szempontból a legoptimálisabb valósuljon meg.

A beruházás keretében egy további fejlesztési tevékenységet szeretnék megvalósítani, ami a Felhívás a 3.1.2.2-es fejezet a) pontja, a fűtési rendszer korszerűsítése. A korszerűsítés során az épület fűtési rendszere javulni fog, aminek eredményeképpen a fenntartási költségek csökkenek, az épület – a fentebb bemutatott energetikai korszerűsítésekkel összhangban – hőtermelő berendezései is korszerűsítésre kerülnek. A fűtés korszerűsítése során egy 30 kW-os fatüzelésű kazán és egy 30 kW-os gázkazán telepítését tervezzük, az épület hőigényeinek megfelelően, a gázkazánok telepítése önerőből valósul meg. E pont keretein belül tervezzük továbbá a hőleadók részleges cseréjét, valamint thermofejek telepítését. A korszerűsítés során az épület fűtési rendszere javulni fog, aminek eredményeképpen a fenntartási költségek csökkenek, az épület – a fentebb bemutatott energetikai korszerűsítésekkel összhangban – hőtermelő berendezései is korszerűsítésre kerülnek. A fejlesztés során célunk egy alkalmas rendszer kiépítése a beruházással érintett önkormányzati épület fűtésigényének kielégítésére.

Jelen támogatási kérelem keretében, a Felhívás 3.1.2.1. pontja: a kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek közül a következőket tervezzük: a): projektarányos akadálymentesítés, c): nyilvánosság biztosítása, d): képzési anyag kidolgozása, képzés tartása, a Felhívás a képzés biztosítására vonatkozó feltételei alapján.

A tervezett felújítási, korszerűsítési munkálatok esetében, az energetikai tervekre vonatkozó számítás – különös tekintettel a fejlesztés után megvalósuló állapotra – a 7/2006. TNM rendelet 2018. január 1-én hatályba lépő módosításának figyelembe vételével történt. A projekt során a tervezett beruházások elősegítik az önkormányzat épületenergetikai korszerűsítését, illetve a tervezett beruházások – egymás hatását segítve – hozzájárulnak az épület hosszú távú fenntarthatóságához, valamint a költséghatékony üzemeltetéshez.