HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

Vezetője: Nádoriné dr. Rohi Éva

Hivatali helyiségének címe: 7800 Siklós, Kossuth tér 1. 

Telefonszáma: + 3672 579-515

Elektronikus levélcíme: jegyzo@siklos.hu

Választási információs szolgálatának elérhetősége:

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Tagok:

Papp Zsoltné elnök

Garai Jánosné elnökhelyettes

Bicsár Mónika tag

Balogh László póttag

Györkőné Matakovics Mónika póttag

Trencsényi Zsoltné póttag

Bogár Imréné póttag

Tagok elérhetőségei: +3672 579-504

Ülések várható időpontja és napirendje: