MATTYI HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

(7800 Siklós, Kossuth tér 1.; fax: 72/579-503; e-mail: titkarsag@siklos.hu)

Papp Zsoltné elnök

Garai Jánosné elnökhelyettes

Balogh László tag

Bicsár Mónika tag

Györkőné Matakovics Mónika tag

Bogár Imréné   póttag

Trencsényi Zsoltné   póttag