Matty.hu - Matty Község Hivatalos Honlapja
06-30/3303694
mattyonk@gmail.com

LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉS 2019.07.01-ÉN

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

A Helyi Esélyegyenlőségi Program az alábbi linken érhető el:

MATTY HEP

Read more

Matty Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Matty Község Önkormányzata

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.09.01.-2024.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7854 Matty, Petőfi utca 2/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény…

Read more

Az igazságügyi miniszter 4/2014. (VII. 24.) IM rendelete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a VI. fejezet, a 22. § (2) bekezdése és az 1-50. melléklet tekintetében a választási eljárásról szóló 2013….

Read more

HATÁROZAT

A Siklósi Helyi Választási Iroda vezetője a mattyi nemzetiségi szavazókör kialakítása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Matty községben a nemzetiségi választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör helye a Matty, Petőfi Sándor utca 2/A szám alatti ingatlan.

E határozat ellen a közzétételtől számított 15 napon belül a Siklósi Választási Iroda vezetőjéhez nyújtható be fellebbezés (7800 Siklós, Kossuth tér 1.; fax: 72/579-503) úgy, hogy az legkésőbb a közzététel utolsó napján, 2015. július 15. napján 16.00 óráig…

Read more

Matty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatottra.

Címrend és létszám előirányzat

2….

Read more

Matty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontban meghatározott feladatkörében eljárva Matty Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Matty Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Matty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és szakfeladatai, valamint…

Read more

Matty Község Önkormányzatának képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 11. és 19. pontjaiban  meghatározott feladatkörében eljárva Matty Község Önkormányzatának a települési szilárd  hulladékkal összefüggő helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 10/2003. (XII.  5.) rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés…

Read more
Page 4 of 6 First page...23456