Matty.hu - Matty Község Hivatalos Honlapja
06-30/3303694
mattyonk@gmail.com

LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉS 2019.07.01-ÉN

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

A Helyi Esélyegyenlőségi Program az alábbi linken érhető el:

MATTY HEP

Read more

Matty Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Matty Község Önkormányzata

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott…

Read more

Az igazságügyi miniszter 4/2014. (VII. 24.) IM rendelete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a választási eljárásban…

Read more

HATÁROZAT

A Siklósi Helyi Választási Iroda vezetője a mattyi nemzetiségi szavazókör kialakítása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Matty községben a nemzetiségi választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör helye a Matty, Petőfi Sándor utca 2/A szám alatti ingatlan.

E határozat ellen…

Read more

Matty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

(1)…

Read more

Matty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontban meghatározott feladatkörében eljárva Matty Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.20.)…

Read more

Matty Község Önkormányzatának képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 11. és 19. pontjaiban …

Read more
Page 4 of 6 First page...23456